Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4953 e2b3 500
Reposted fromMonksGirls MonksGirls
5776 373e
Reposted frombloodymonk bloodymonk
3023 e49e
Reposted fromwestwood westwood viamoreorless moreorless
4050 1202
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamoreorless moreorless
Bardziej. ;D
8137 3fbe
Reposted fromStringMelody StringMelody viamoreorless moreorless
5324 291a 500
Reposted frompil-yeonseong pil-yeonseong viamoreorless moreorless
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viamoreorless moreorless

Wskazówki na życie


  1. Weź pod uwagę, że wielka miłość i wielkie osiągnięcia zawierają w sobie wielkie ryzyko.
  2. Gdy coś tracisz, nie trać tej lekcji.
  3. Stosuj zasadę SSS:
  • Szacunek dla siebie,
  • Szacunek dla innych,
  • Stuprocentowa odpowiedzialność za wszystkie swoje czyny.
 • Pamiętaj, że nie otrzymanie tego co chcesz, jest czasami cudownym łutem szczęścia.
 • Naucz się zasad, tak abyś wiedział jak je właściwie łamać.
 • Nie pozwól, aby mała niezgoda zaburzyła wielką przyjaźń.
 • Kiedy zdasz sobie sprawę, że popełniłeś błąd, natychmiast podejmij kroki, aby go naprawić.
 • Spędzaj trochę czasu samotnie każdego dnia.
 • Bądź otwarty na zmiany, ale nie porzucaj swoich wartości.
 • Pamiętaj, że cisza jest czasami najlepszą odpowiedzią.
 • Prowadź dobre, honorowe życie. Kiedy się zestarzejesz i będziesz je wspominał, przeżyjesz je z radością jeszcze raz.
 • Atmosfera miłości w twoim domu jest podstawą twojego życia.
 • Podczas kłótni z kochanymi osobami, zajmuj się tylko bieżącą sprawą. Nie przywołuj przeszłości.
 • Dziel się swoją wiedzą. To sposób na osiągnięcie nieśmiertelności.
 • Szanuj naszą planetę Ziemię.
 • Raz w roku pojedź do miejsca, w którym jeszcze nie byłeś.
 • Pamiętaj, że najlepsze partnerstwo to takie, w którym wasza wzajemna miłość przewyższa wasze wzajemne potrzeby.
 • Oceniaj swój sukces poprzez to, z czego musiałeś zrezygnować, aby go osiągnąć.
 • Podchodź do miłości i gotowania z beztroskim zaniedbaniem.
 • — Dalai Lama
  0690 a1e3
  Reposted fromidjet idjet viaeternia eternia
  Reposted fromFlau Flau viaeternia eternia
  2978 23ca
  Przysięgam, znajdę Cię, nawet w piekle...
  Reposted fromLuna- Luna- viaeternia eternia
  4560 86bc 500
  Reposted fromLuna- Luna- viaeternia eternia
  9557 f1b7 500
  - Mam iść tam za nim? - niespokojnie zapytał mistrz.
  - Nie - odpowiedział mu Woland.
  - Po co iść za tropem tego, co się już skończyło?
  — M.Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
  Reposted fromyourtitle yourtitle viaanncey anncey
  7281 20fa 500
  9141 5272
  Reposted fromwestwood westwood viahappykokeshi happykokeshi
  2754 84d7 500

  meditationtemptation:

  "The Eyes of God" -Prohodna Cave, Bulgaria (Source, I believe)

  This is the full moon from inside a cave. It looks like two eyes staring down at you; beautiful.

  Reposted fromfancypotato fancypotato viamrymrumru mrymrumru
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl